دیدگاه ما در ارتباط فردا


ما با فراهم کردن محیطی الهام بخش و برنامه‌ریزی منظم به منظور توسعه فردی همکاران خود، محصولات و خدمات پرداخت الکترونیکی را با به‌کارگیری الگوها و فناوری‌های جدید به مشتریان خود ارائه می‌دهیم تا به اهداف و نتایج کلیدی به شرح زیر دست یابیم:

- ایجاد اولین بانک مجازی و معرفی آن به بازار
- حضور در تمام حوزه‌های صنعت مالی
- توسعه منابع درآمدی شرکت
- توانمندسازی تیم‌ها برای ارائه بهترین خروجی
- بهبود و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی شرکت
- مشارکت فینووا در سرمایه‌گذاری‌ها


Screenshot
چابکی

با استفاده از متدهای چابک دنیا، پس از مطرح شدن مسئله از طرف مشتری، ممکن محصول و یا خدمت مورد نیاز در کمترین زمان تولید و ارائه می‌شود.

نوآوری

نوآوری پایه و اساس فعالیت ارتباط فرداست. وجه تمایز محصولات و خدمات ارتباط فردا، نوآوری بکار کرفته شده در آن‌هاست. 

متناسب سازی

بر اساس نیازهای مشتریان، خدمات و محصولات منحصر به فرد برای هر مشتری را پیاده‌سازی و اجرا می‌کنیم.

سرویس‌ 24/7

خدمات و محصولات ما در 7 روز هفته و شبانه‌روزی پشتیبانی می‌شوند.