راه کارهای نوآورانه

آیا زمان راه اندازی اولین دستگاه خودپرداز را به یاد دارید؟ تاریخچه نصب اولین خودپرداز به سال 1351 باز می گردد. اما اولین خودپرداز با شکل و شمایل امروزی در سال71 در ایران آغاز به کار کـرد. عمـده کار مشتریـان این دستگاه در آن زمان دریافت پول و انتقال وجه بود اما امروزه این دستگاه صرفاً   وسیله ای برای انجام این فعالیت ها نیست.
فعالیت های خودپرداز به مرور زمان افزایش یافت تا به امروز که خرید شارژ، پرداخت قبوض و... به امکانات این دستگاه اضافه شد.
از مهم تریـن معیارهایی که برای مدیریـت شبکه خودپرداز در بازار رقابتی امروز می توان در نظر گرفت، هزینه پول رسانی، خواب پـول و همچنین تعداد تراکنش های انجام شده توسط هر دستگاه اسـت.  با توجه به این موضوع بررسـی محـل قرار گرفتـن خودپـرداز و میـزان بهینه پول رسانی با توجه هزینه خواب پول در هر دستگـاه دو نکتـه بسیار مهم در مدیریت شبکه پرداخت الکترونیکی به شمار می آینـد.
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با کمک گرفتن از تکنیک های Operation Research به میزان بهینه گفته شده رسیده است. همچنین توسط مانیتورینگ دستگاه های خودپرداز، فرآیند پول رسانی و ترکیب اسکناس های موجود در خودپرداز بهینه شده است. با بازاریابی دقیق نقاط کلیدی، محلی برای قرار دادن خودپردازهای خارج از شعبه را  انتخاب کرده تا تعداد تراکنش‌ها، بالاترین میزان را داشته باشد. 
استفاده از مانیتورینگ دقیق، در کنار همکاری با کارگزاران خبـره و با تیم های با مهارت بالا، زمان خدمات و پشتیبـانی را به پایین‌ترین بازه ممکن کاهش داده است.

 در کنار ایـن فعالیت هـا، با مطالعه دقیـق بازار دستگاه‌هـای خود‌پـرداز، اقـدام به شناسایـی فرصتی طلایی در بـازار نموده ایـم. بخـش عمـده استفاده کاربران از دستگاه های ATM برای عملیـات غیر نقدی ایـن دستگاه‌ها می‌باشـد و نسل جدیـد دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی با هدف پوشش‌دهـی ایـن خدمـات و نیـز خدمـات گسترده جدیدی که دستگاه‌های ATM قادر به ارایه آن نمی‌باشند طراحی، سفارشـی و متناسب‌سازی گردیده است همچنین با توجه به فلسفه نوآوری که همیشه در شرکت سرلوحه کارمان قرار دادیم با این دستگاه ایده هایی نو برای کسب و کارهای خاص داریم. 
خودپرداز غیر نقد وسیله ایست که با توجه به حجم کم نسبت به خودپردازهای موجود در بازار و قیمت مناسب، کارایی بسیار بالایی برای فعالیت های پرداخت مختلف دارد. این دستگاه همانطور که از نامش پیداست تمامی امکانات خودپرداز به غیر از ارائه پول نقد را دارد.
 این دستگاه با هزینه اولیه و هزینه پشتیبانی پایین تر از دستگاه های خودپرداز و قابلیت متناسب سازی، پاسخگوی بسیاری از مسائل مربوط به پرداخت های الکترونیکی است.
مشتریـان می تواننـد بستـه به نـوع نیـاز در محـل کار و مجتمع هـای مسکونـی و مراکـز تجـاری از این دستگـاه استفاده کننـد. خـودپرداز غیـر نقـد ارتباط فردا با توجـه بـه عدم نیاز به وارد کردن کارت و نداشتـن محلـی برای اسکناس، امکان پرداختی سریـع و امن را برای مشتریـان به فراهم نموده است.

در کنار این خدمات نسل نوین ماشین های بانکی VTM، از اواخر سال 94 و به منظور ارائـه خدمات جامع تر در حوزه بانک و پرداخت به مراکز ارتباط فردای سراسر کشور اضافه شد. دستگاه های VTM شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، با قابلیت ارائـه تمام خدمـات بانکـی، در کنار محصول پیشخوان مجازی و پتانسیل موجود در مراکز ارتباط فردا به عنوان اولین سوپر مارکت خدمات مالی در کشور، خدمت متفاوت و نوینی را به منظور تجربه بانکداری مجازی در اختیار مشتریان قرار می دهد.