راه کارهای نوآورانه

از ورود اولین کارت الکترونیکی پرداخت به نظام بانکی کشور مدت زمان طولانی می گذرد. پس از این رویداد حجم وجه نقد موجود در کیف پول بسیاری از مشتریان بانک ها به شدت کاهش یافت و پرداخت ها از آن زمان به بعد، بیشتر بوسیله این ابزار و با استفاده از پایانه های فروش و خودپردازها انجام شد.
 اما نکته اصلی در صنعت کارت این است که این کارت ها صرفاً ابزار پرداخت های الکترونیکی نیستند و ماهیت آن ها موضوعی بیش از تنها یک کارت نقدی است. شرکت ها با مدیریت ابزارهای پرداخت همچون کارت می توانند بهبود چشمگیری در روندها و فرآیندهای مالی خود ایجاد کنند. 
شرکت ارتباط فردا با توجه به این پتانسیل بازار و با رویکرد ارائه راهکارهای خلاقانه و هوشمند اقدام به پشتیبانی از کارت هایی نموده است که شرکت ها می توانند با برند خودشان کارت های خاص برای استفاده های خاص داشته باشند.
این کارت ها با حذف هزینه های رفت و آمد و صرفه جویی در زمان برای مشتریان هر کسب و کاری ارزش افزوده ایجاد می کند و از طرفی فرآیند استخراج آمارهای مدیریتی را تسریع و بروزتر می نماید.

بسیاری از شرکت ها با شخصی سازی کارت های شرکت ارتباط فردا، روندهای مالی خود با کارمنـدان، مشتریـان و نمایندگی هـا و شرکای تجاریشان را بهبود بخشیده اند. برخی از این شرکت ها برای حقوق و دستمزد و پرداخت کارانه و پاداش کارمندان خود از بن کارت استفاده می کنند. دسته ی دیگری از شرکت ها برای پرداخت کارمزد نمایندگی های فروش خود بن کارت های ما را انتخاب کرده اند.
یکی از گروه های اصلی مشتریان ارتباط فردا، شرکت های بیمه هستند. شرکت ارتباط فردا با طراحی و تولید کارت‌هایی با نام تجاری شرکت‌های بیمه به ایشان کمک کرده است تا چک را از سیستم مالی خود حذف نمایند. همانگونه که پیش از این برای پرداخت خسارت و هزینه بیمه های بدنه و تکمیلی نیاز به صدور چک داشتند. این سندها تا زمان نقد شدن باز می  ماند و در نتیجه آن آمارهای حسابـداری شرکت ها به روز نبود اما بعد از ارائه این بن کارت ها به شرکت های بیمه کشور، آمارهای مدیریتی که یکی از مهمترین امتیازات آن به روز بودن و استخراج سریع است، بهبود پیدا کرده و از طرفی تعداد کارکنان درگیر مسائل مالی نیز کمتر شده است و ایشان می توانند امور دیگری را به کارمندان خود واگذار کنند. مشتریان این بیمه ها نیز نیاز به صرف هزینه و وقت برای دریافت و نقد کردن چک هایشان ندارند و با دریافت بن کارت از شرکت بیمه و پس از شارژ شدن آن توسط بیمه- گذار، می توانند از مبلغ شارژ شده استفاده کنند.

>> پورتال صورت حساب کارت های هدیه و بن کارت بانک آینده

مشاهده صورتحساب

محصولات و خدمات