Background Image

پایانه‌های فروش

پایانه‌های فروش

مدیریت شبکه کارتخوان فروشگاهی بعنوان عامل چهارم بانک ها، بخشی از فعالیت های کلیدی ما محسوب می شود. 
نصب، به روز رسانی و پشتیبانی مستمر دستگاه ها در تمام نقاط کشور از اقداماتی است که برای مدیریت این شبکه انجام می دهیم.

ما تلاش می کنیم با همراهی و تعامل با پذیرندگان کارتخوان های فروشگاهی و برگزاری جشنواره ها و طرح های تشویقی حس ارزشمند وفاداری و رضایت را در پذیرندگان تقویت کنیم.
توسعه راه کارهای جامع، نوین و سفارشی پرداخت مبتنی بر کارتخوان های فروشگاهی متصل به رایانه و یا صندوق های فروشگاهی نیز از دیگر خدمات شرکت ارتباط فرداست که امروز در نمایندگی های فروش بخش های مختلفی از بازار کسب و کار مانند صنعت بیمه، صنعت خودرو، آژانس های مسافرتی و ... قابل استفاده است

 

 

مشاهده سوالات و پاسخ های مرتبط