راه کارهای نوآورانه

ایران کارت" طرحی است که براساس الگوهای موفق دنیا طراحی و برای اولین بار در کشور عملیاتی شده است. یک کارت خرید بانکی عضو شبکه شتـاب، که به صورت رایگان دراختیار علاقمندان قرار می گیرد.
 این کارت مزایای بسیار متمایزی چون "برگشت نقدی"، "خدمات ویژه" و "امتیازتشویقی" دارد و در 4 رنگ (سطح) ارائه می شود. لازم به ذکراست برای محاسبه امتیاز تشویقی، درصد هرکارت از مبلغ خریـد به تومان محاسبه می شود.
همچنین ارتقـا در ایـران کارت مرحله بـه مرحلـه و بر اسـاس امتیاز کسب شده (آبی، نقره ای، طلایی، پلاتینیوم) خواهد بود.