راه کارهای نوآورانه

کارتی است برای واریز وجوه مربوط به کمک خرید غیر نقدی کارکنان(بن) سازمان ها و موسسات که در حال حاضر به صورت کاغذی به کارکنان ارائه می‌شود. با ارائه این کارت، کارکنان سازمان ها می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مجاز دارای دستگاه کارتخوان فروش و یا از طریق محیط اینترنت، نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام نمایند. بن کارت ها یک بار برای کلیه کارکنان تابعه سازمان صادر و طبق برنامه زمان بندی سازمان ذیربط در فواصل متوالی شارژ(مبلغ دار) می شود امکان استفاده از بن کارت در فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان که مدنظر سازمان متبوعه باشد وجود دارد، لذا محدود نمودن محل خرج بن کارت ها به فروشگاه های خاص نیز به سهولت میسر است. همان گونه که بن های کاغذی با نام صادر می شود، امکان ارائه بن کارت با نام و شماره مشخص برای تک تک افراد سازمان وجود دارد. از نظر حفظ پارامترهای امنیتی، بن کارت ها مانند سایر کارت پول های الکترونیکی دارای رمز مخصوص می باشند.

جهت دسترسی به سامانه صورتحساب  ​بن کارت از آدرس زیر استفاده نمایید:
آدرس سامانه : billing.efarda.ir