Background Image

مدیریت مالی فردی

مدیریت مالی فردی

نرم‌افزارهای مدیریت مالی فردی، به افراد هر جامعه کمک می‌کند تا از میزان دقیق هزینه‌ها و درآمدهایشان، اطلاع پیدا کنند. از طرفی هدف‌های مالی خود را با  مدیریت هزینه و درآمد محقق کنند و در کنار بودجه بندی مناسب برای هزینه‌ها، زندگی مالی شفاف و هیجان انگیزی را تجربه کنند. یکی از خدمات ارتباط فردا طراحی و توسعه این اپلیکیشن هاست.


 .فانوس

فانوس به عنوان اولین نرم‌افزار و اپلیکیشن مدیریت مالی فردی، با متصل شدن به حساب‌های بانکی مشتریان، اطلاعات دقیقی از میزان هزینه‌و درآمد مشتریان در بازه‌های زمانی مشخص، ارائه  می‌کند. ارائه این اطلاعات در غالب نمودارهای مختلف و امکان مشخص کردن اهداف مالی و محدودیت در هزینه‌ها به صورت بودجه بندی، به مشتریان کمک می‌کند تصمیم گیری های درستی در مورد هزینه، درآمد یا پس اندازشان داشته باشند. 


 .دراپز

در کنار این محصول ارتباط فردا از اپلیکیشن دراپز حمایت کرده است. دراپز در کنار مدیریت هزینه‌ها بخشی از درآمد شما را به شکل هوشمند پس‌انداز می‌کند.  دراپز هر روز به حساب بانکی متصل شده شما سر می زند و رفتار مالی شما را تحلیل می کند و بر اساس یک الگوریتم فرا‌ابتکاری تعیین می کند که چه مبالغی را در چه زمانهایی می تواند برای شما به صورت خرد خرد و پویا پس انداز کند.

 

مشاهده سوالات و پاسخ های مرتبط