Background Image

اینشورتک

اینشورتک

ارائه راهکارهای نوآورانه پرداخت به شرکت‌های بیمه یکی از خدمات اصلی ارتباط فرداست. این راهکارها بر اساس نوع نیاز شرکت‌های بیمه متناسب‌سازی می‌شوند. راهکارهای نوآورانه از طریق ابزار پایانه‌های فروش، کارت، واسط‌های کاربری باز(Open API)، اپلیکیشن‌های مبتنی بر وب و موبایل در اختیار این شرکت‌ها و مشتریانشان قرار می‌گیرند.  

تولید بن‌کارت‌ با برند هر بیمه برای واریز خسارت مشتریان، تولید اپلیکیشن‌های مبتنی بر وب پرداخت اقساط بیمه، شخصی‌سازی پایانه‌های فروش در نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه از راهکارهای متناسب‌سازی شده برای این شرکت‌هاست.