سوالات متداول

هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) در صورت کسر شدن پول از حساب مشتری وواریز نشدن آن به حساب به کدام بانک باید مراجعه کرد؟

با مرکز امداد مشتریان بانک آینده (27663300) تماس گرفته شود و شماره کارت، تاریخ، ساعت، مغایرت مشخصات فردی با شماره تلفن را به کارشناس مربوطه اعلام نماید.

در صورت ضبط کارت مشتری توسط خوپرداز چه اقدامی باید انجام شود؟

با مرکز امداد مشتری بانک آینده تماس گرفته شود، نام محل ، کد دستگاه ساعت ضبط کارت ، مشخصات فردی با شماره تماس به کارشناس مربوطه اعلام شود.

در صورت سرقت موجودی از کارت مشتری و برداشت وجه توسط خودپراد بانک آینده چه اقدامی باید انجام شود؟

پس از اعلام به مرکز امداد مشتریان بانک به مراجع قضایی مراجعه شود، پس از طی مراحل اداری با در دست داشتن نامه دادسرا به بانک آینده به آدرس میدان آرژانتین –خیابان بخارست –خیابان پانزدهم –بانک آینده مراجعه شود تا موارد درخواستی مقام قضائی ارسال گردد.

نحوه تحویل کارت ضبط شده به مشتریان چگونه است؟

-پس از 72 ساعت از زمان ضبط کارت به شعبه صادر کننده کارت مراجعه شود. -در صورت حضور ماموران بانک در محل میتوان با ارائه اصل کارت ملی و رسید دستگاه پس از احراز هویت کارت را دریافت نماید.

حداکثر زمان رفع مغایرت حساب توسط بانک چقدر می باشد؟

حداکثر 48 ساعت بعد از بروز مغایرت .

در صورتی که عملیات بازسازی به پیغام success منجر نشود، چه اقدامی صورت پذیرد؟

دستگاه restart شده و عملیات بازسازی تکرار گردد، در صورتی که پس از چند بار، باز هم بازسازی صورت نپذیرد با مرکز امداد مشتریان تماس گرفته شود.