اخبار و رویدادها

19 اسفند 1396

ارائه داده های کلان شهری به صورت API، دریچه جدید اقتصاد دیجیتالی باز

پنل اقتصاد دیجیتالی و راهکارهای تحقق جریان‌های درآمدی شهر هوشمند در سالن سعدی مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
پنل اقتصاد دیجیتالی و راهکارهای تحقق جریان‌های درآمدی شهر هوشمند با  حضور سیدحامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، مهدی بینا، مشاور ارشد توسعه شهر هوشمند در شهرداری تهران، سید فرهنگ فصیحی، معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی، و مهدی اسلامی، استاد دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق و مهدی فقیهی دبیر ستاد ICT و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن سعدی مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
در این پنل در خصوص نقش و جایگاه شهرداری‌ها در شکل‌دهی و تقویت اقتصاد خلاق و دیجیتالی، مدل‌های تجاری نوین خدمات شهر هوشمند مبتنی بر پلتفرم‌های چند وجهی و داده‌های باز و راهکارهای مشارکت عمومی در شکل‌گیری جریان‌های درآمدی پایدار و تضمین منابع مالی پروژه‌های آتی شهرهوشمند با حضور حدود صد و پنجاه متخصص فناوری و اقتصادی کشور، بحث و تبادل نظر شد.
مهدی بینا ضمن اشاره به مفهوم شهر هوشمند گفت: شهر هوشمند یک‌مسیر است، نه یک هدف و ما باید در این مسیر بهبود مستمر کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان را حس کنیم.
همچنین وی دستاوردهای مورد انتظار در برنامه هوشمند را تحت عناوین توسعه شهری پایدار، هدایت نوآوری شهری، رضایت شهروندان، ارتقاء مشارکت و شفافیت و نظام های مدیریت و خدمات کارآمد برشمرد.
وی همچنین ضمن اشاره به سهم ۲۵ درصدی تهران از اقتصاد کشور، با توجه به جایگاه ۱۹۹ تهران از بین ۲۳۱ شهر بزرگ جهان در کیفیت زندگی، بر لزوم هم افزایی همه بازیگران اصلی تهران هوشمند تاکید کرد.
در ادامه حامد قنادپور بر لزوم ارایه کلان داده های شهری بصورت API ای بر بستر پلتفرمی تاکید کرد و گفت: تنها کافیست شهرداری ها اجازه دهند بخش خصوصی و نوآور از این کلان دادها مبتتی بر مدل API ای بهره ببرند تا دریچه ای جدید در اقتصاد دیجیتالی باز شود.
در ادامه فرهنگ‌فصیحی اضافه نمود، حدود ۲۴.۳ میلیارد تومان از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به ۸۴ طرح دانش‌بنیان در حوزه خدمات شهری تعلق گرفته است که عمده این خدمات در حوزه حمل‌ونقل، انرژی، مسیریابی ترافیک و سامانه‌های هوشمند ساختمان بوده‌اند.
وی ادامه داد: طرحهایی که به‌طور غیرمستقیم در حوزه شهر هوشمند کارایی داشته‌اند برای مثال تولید سنسورها نیز مورد حمایت این صندوق بوده‌اند.
مهدی اسلامی نیز ضمن توضیح راهکادهای مشارکت عمومی در شکل گیری جریان های درآمدی به اهمیت حقوق مادی و معنوی کسب و کارهای نوآور خدمات شهری مبتنی بر مفهوم اقتصاد دیجیتالی اشاره نمود.