اخبار و رویدادها

10 اسفند 1395

تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، در چهاردهمین دوره برگزاری « همایش ملی تعالی سازمانی»، موفق به کسب تقدیرنامه «دو ستاره برای تعالی» شد.
ارتباط فردا در نخستین سال از حضور خود در این همایش، موفق به کسب تقدیرنامه یک ستاره برای تعالی شده بود، امسال با یک پله رشد موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره شد که این موضوع نشان از مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و مناسب، همکاری و همفکری تمام کارکنان شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا دارد. اين مهم در شرايطي است، كه در سال 95 تعداد شرکت هایی که موفق به کسب تقدیرنامه در سطوح مختلف شده بودند، کاهش یافته است.
«همایش ملی تعالی سازمانی» که هر سال از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تعالی سازمانی برگزار می‌شود، در روز نهم اسفندماه سال جاری و با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت، محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت، مدیران دولتی و سازمان‌های مختلف برگزار و تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به نیما نامداری، معاون طرح و توسعه ارتباط فردا اهدا شد.
این تقدیرنامه بر اساس ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و با توجه به میزان استقرار نظام‌ های مدیریتی و نگاه سیستمی جامع به تمام فعالیت‌هایی که یک بنگاه دارد و نیز تدوین، توسعه، اولویت بندی و جاری سازی برنامه های بهبود مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی صورت گرفته باشد، به مجموعه‌های برتر که شرایط لازم را احراز کرده باشند، اعطا می‌شود.