اخبار و رویدادها

1 شهریور 1395

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا توافق نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه صنعتي اميركبير و شركت تجارت الكترونيكي ارتباط فردا به منظور گسترش همكاري هاي علمي و فناوري، توافق نامه همكاري امضا كردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: اين توافق نامه همكاري به امضاي دكتر "سيد احمد معتمدي" رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير، دكتر "مسعود برومند" معاون پژوهش و فناوري اين دانشگاه، "احمد مرآت‌نيا" رئيس هيات مديره شركت تجارت الكترونيكي ارتباط فردا و "سيد حامد قنادپور" مديرعامل اين شركت رسيد.
براساس اين سند همكاري، طرفين در زمينه استقرار، تجهيز، مديريت و راهبري شتاب دهنده و فضاي كاري مشترك "مركز نوآفريني فردا" براي مدت سه سال در برج فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير به توافق رسيدند.
مركز نوآفريني فردا، مركزي است براي گردهم آوردن و ايجاد فضاي هم افزايي براي كارآفرينان، نوآوران، فناوران، بنيانگذاران شركت‌هاي نوپا و تيم هاي در بدو تاسيس كه توسط شركت تجارت الكترونيك ارتباط فردا راه اندازي شده است.
اين مركز با فراهم كردن فضاي كاري، ارتباطات، آموزش، راهنمايي‌هاي لازم و درصورت لزوم فراهم آوردن سرمايه ارزش آفرين به توانمندسازي فعالان نوآوري و كارآفريني ياري مي رساند.