درباره

مقام سوم مسابقات ایده پردازی و برنامه نویسی ابزارهای هوشمند

( ایران موبی کد) - سال 1393

برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات

برترین اپلیکیشن تلفن همراه - سال 94

اپلیکیشن برتر موبایل جشنواره موبایل ایران

Iran App Festival - سال 1393

محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش

بخش بانکی سامانه هدف (نسخه موبایلی)

جایزه تعالی منابع انسانی

تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی - سال 1395

محصول برتر جشنواره نوربخش

سال 1395

برنده تندیس بـرنزین و لـوح تقدیر نـوآوری دیجیتالی: شرکـت تجـارت الکترونیکی ارتباط فردا

سال 1395

بـرنده لوح تقدیر زبـدگی دیجیتالی: شرکت تجــارت الکترونیکی ارتباط فردا

سال 1395

تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی

سال 1395

جایزه 1 ستاره برای تعالی 1394

Excellence 1 star 2016

شرکت برتر در حوزه توسعه کسب و کار در پارک فناوری پردیس

سال 1396

جایزه مدلی 34000 منابع انسانی

سال 1396

تقدیرنامه سه ستاره برای تعالی منابع انسانی

سال 1396