درباره

مقام سوم مسابقات ایده پردازی و برنامه نویسی ابزارهای هوشمند

( ایران موبی کد) - سال 1393

برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات

برترین اپلیکیشن تلفن همراه - سال 94

اپلیکیشن برتر موبایل جشنواره موبایل ایران

Iran App Festival - سال 1393

محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش

بخش بانکی سامانه هدف (نسخه موبایلی)

جایزه تعالی منابع انسانی

تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی - سال 1395

محصول برتر جشنواره نوربخش

سال 1395

برنده تندیس بـرنزین و لـوح تقدیر نـوآوری دیجیتالی: شرکـت تجـارت الکترونیکی ارتباط فردا

سال 1395

بـرنده لوح تقدیر زبـدگی دیجیتالی: شرکت تجــارت الکترونیکی ارتباط فردا

سال 1395

تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی

سال 1395

جایزه 1 ستاره برای تعالی 1394

Excellence 1 star 2016

شرکت برتر در حوزه توسعه کسب و کار در پارک فناوری پردیس

سال 1396

جایزه مدلی 34000 منابع انسانی

سال 1396

تقدیرنامه سه ستاره برای تعالی منابع انسانی

سال 1396

ارتباط فردا، شرکت تحول آفرین پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

سال 1396

«فینوتک» محصول برگزیده جشنواره فاب شد

سال 1396

برنده تندیس زبدگی دیجیتالی: شرکـت تجـارت الکترونیکی ارتباط فردا

1396

برنده تندیس رهبری دیجیتالی: سید حامد قنادپور

1396

برنده تندیس نوآوری دیجیتالی: شرکـت تجـارت الکترونیکی ارتباط فردا

1396

برنده تندیس و لـوح تقدیر جایزه سال تحول دیجیتالی: شرکـت تجـارت الکترونیکی ارتباط فردا

1396