درباره

مقام سوم مسابقات ایده پردازی و برنامه نویسی ابزارهای هوشمند

( ایران موبی کد) - سال 1393

برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات

برترین اپلیکیشن تلفن همراه - سال 94

اپلیکیشن برتر موبایل جشنواره موبایل ایران

Iran App Festival - سال 1393

تقدیرنامه 1 ستاره برای تعالی 1394

Excellence 1 star 2016

محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش

بخش بانکی سامانه هدف (نسخه موبایلی)

جایزه ملی تعالی سازمانی 1394

Iranian National Excellence award 2016

جایزه تعالی منابع انسانی

تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی - سال 1395

محصول برتر جشنواره نوربخش

سال 1395

برنده تندیس بـرنزین و لـوح تقدیر نـوآوری دیجیتالی: شرکـت تجـارت الکترونیکی ارتباط فردا

سال 1395

بـرنده لوح تقدیر زبـدگی دیجیتالی: شرکت تجــارت الکترونیکی ارتباط فردا

سال 1395

تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی

سال 1395