درباره

ما در ارتباط فردا تفکر چابک را به خدمت گرفته‌ایم که محصولاتی عالی و مشتریانی خوشحال داشته باشیم. در ارتباط فردا تلاش می‌کنیم پلتفرمی فراهم کنیم که همه برنامه‌نویس‌ها بتوانند محصولات هیجان‌انگیزی تولید کنند. ما با کمک محصولاتی که ارائه می‌کنیم تلاش می‌کنیم به مشتریان‌مان در جنگل انبوه اطلاعات کمک کنیم که بتوانند قدرت داده‌ها را به خدمت بگیرند. ما تلاش می کنیم ابزارهای متنوعی برای استفاده از روش‌های مختلف پرداخت فراهم کنیم؛ چه نقد، چه غیرنقد. برخی تصور می‌کنند کانال‌های مختلف در حال رشد و توسعه هستند؛ در بانکداری ما کانال‌های مختلف نداریم و همه آنها یک کانال هستند و قرار است دسترسی به خدمات متنوع بانکی را فراهم کنند. بنابراین توسعه کمی ابزارهای متنوع هرگز رویکرد مناسبی نیست و ما تلاش می‌کنیم به شکل بهینه از کانال‌های مختلف استفاده کنیم. نوآوری هسته ارتباط فرداست و همه چیز گرد نوآوری شکل گرفته است. برای همین در ارتباط فردا تلفن همراه، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، تجربه کاربری از اهمیت زیادی برخوردار هستند. ما تلاش کرده‌ایم این طرز فکر را در معماری و دکوراسیون ساختمان ارتباط فردا هم پیاده کنیم و فضای کاری فراهم کنیم که تسهیل کننده نوآوری باشد. با همین منطق است که ارتباط فردا حامی بسیاری از رویدادهای نوآورانه مانند لین‌استارتاپ ماشین شده است. ما شرکتی هستیم که آمده در فضای جدید فناوری‌های مالی به فردا فکر کند در «ارتباط فردا» تصور می‌کنیم در فردایی که فاصله زیادی با ما ندارد، بانکداری دیجیتال و فناوری‌های مالی تصور ما از تراکنش را به کلی تغییر خواهند داد. شرکت «ارتباط فردا» با این نگاه شکل گرفته است و در مسیر تحول همگام با دنیای جدید قرار دارد.