درباره

ارتباط فردا ارائه دهنده کلیه محصولات و خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح کشور است. تلاش ما به کارگیری الگوها و فناوریهای جدید  در راستای تحقق نیازهای مالی و بانکی کشور است.

اجزای ماموریت
• ارائه خدمات متمایز و نوآورانه مالی و بانک بر بستر الکترونیکی
• ارائه محصولات و خدمات مالی غیر بانکی در مراکز ارتباط فردا مانند بیمه، بورس و ...
• ارائه محصولات و خدمات در حوزه کارتهای الکترونیکی، دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروشگاهی و بانکداری موبایل و اینترنت بانک